НА ВАС ЧЕКАЄ СПРАВЖНІЙ РОК

Добрий заряд позитивної Енергії!

НОВИНИ

Дунайська Січ: як все починалося

У 2020 році фестивалю "Дунайська Січ" виповнюється сім років!З невеличкого концерту в Будинку культури у 2014-му за шість років він перетворився на потужний триденний рок-фестиваль української музики та досяг статусу Міжнародного! Ми підготували для вас альманах про кожен фестивальний рік на берегах


ДУНАЙСЬКА СІЧ - ЩО ЦЕ І ДЛЯ ЧОГО ПОТРІБНО?

Документальний фільм про Фестиваль


ДИВИТИСЯ ФІЛЬМ ТУТ

ПРО ФЕСТИВАЛЬ

«Дунайська Січ» — це справжній рок!

Фестиваль «Дунайська Січ» як культурне явище — це форпост української пісні на Подунав’ї.
В українському фольклорі є безліч пісень про Дунай. Скільки існує саме поняття «українська народна пісня», стільки українці оспівують своє життя на берегах цієї величної річки. Втім, сучасні професійні виконавці майже не згадують в своїх піснях цей мальовничий край, приділяючи більше уваги Львову, Одесі, Харкову і, звичайно, столиці — Києву.
Громадська спілка «Творче патріотичне об’єднання «Музичний Батальйон» поставила собі за мету виправити цю ситуацію і започаткувала з 2014 року волонтерський рух з просування сучасної української рок-музики, приділяючи увагу історичному корінню і посилюючи дух вільного козацтва в південному регіоні країни.
«Вода камінь точить» — саме такою народною приказкою можна позначити перші роки становлення нашого фестивалю.
Ми починали з невеликої зали Палацу культури імені Тараса Шевченка у місті Ізмаїл виступом п’яти музичних гуртів. Рік у рік, силами волонтерів «МУЗБАТА» і наших побратимів (партнерів), фестиваль не просто існував як цікавий культурний проект. Поступово він перетворювався на яскраву триденну подію, отримавши статус МІЖНАРОДНОГО.
Вже на четвертому фестивалі «Дунайська Січ», у 2017 році, на головній сцені фестивалю виступили п’ятнадцять українських рок-гуртів та виконавці з Литви і Білорусі, які додали до своїх програм сучасні інтерпретації старовинних пісень про Дунай.
2018 року на сцені «Дунайської Січі» свою творчість представляли вже 16 гуртів, а до географії країн-учасників фестивалю додалася Естонія.
Кожен учасник концерту має свій стиль в широкому діапазоні рок-музики і кожен виконує свої композиції на сцені наживо. Підбором виконавців займається Оргкомітет фестивалю.
Обов’язковою умовою участі як для вітчизняних, так і для закордонних виконавців, є виконання пісень українською мовою (для іноземних колективів — мінімум одна музична композиція).
Також всім без винятку колективам пропонується зробити авторський кавер на українську народну пісню про Дунай зі збірки «Ой у гаю при Дунаю», упорядкованої та виданої волонтерами «Музичного Батальйону».
Кращі пісні дунайської тематики у виконанні учасників фестивалю згодом видаються однойменною аудіо збіркою, яка щороку оновлюється.
Таким чином, фестиваль «Дунайська Січ» не тільки популяризує сучасну україномовну рок-музику Подунав’я. Він дає нове життя багатющій пісенній спадщині, що залишили нам наші пращури.
Не полишає «Музичний Батальйон» і свого основного призначення — посилення бойового духу українського воїнства регіону. Саме тому, третій день рок-фестивалю «Дунайська Січ» завжди присвячений проведенню концертів у військових гарнізонах ЗСУ в Болграді, Рені, Ізмаїлі, Кілії та острові Зміїному.

До зустрічі на берегах Дунаю влітку 2019!

ABOUT THE FESTIVAL

«Dunaiska Sich» — this is real rock!

The festival «Dunaiska Sich» (Danube Fort), as a cultural phenomenon — as an outpost of the Ukrainian song in southern Pridunavya. In Ukrainian folklore there are many songs about the Dunai. As much as a concept «Ukrainian folk song» exists, as many Ukrainians sing about their life on the banks of this magnificent river. However, modern professional artists are reluctant to mention this picturesque land in their songs, paying more attention to Lviv, Odessa, Kharkiv and, of course, the capital – Kiev.
The Creative Public Union «Musical Battalion» aims to correct this injustice and in 2014 started a volunteer movement to promote modern Ukrainian rock music, but at the same time, they are paying attention to the historical roots and raising of the free Cossack’s spirit in the southwestern region of the country.
«Water grinds the stone,» — this is the kind of folk proverb that can be used to designate the first years of the foundation of our festival. Starting in a small stage in Taras Shevchenko Cultural Palace in Izmail city with the performances of five groups of enthusiastic ideas, moving by the enthusiasm of the idea itself.
Year by year with the help volunteers in ‘MuzBat’ (the short name of «Musical Battalion») and our associates the festival could not only hold out an interesting project, but also expanded to the format of a bright three-day event and were able to get the status of the «International». At the fourth festival «Dunaiska Sich», which took place in Izmail on July, 2017, fifteen Ukrainian rock bands and guests from Lithuania and Belarus participated at the main stage of the festival, which included the interpretation of ancient songs about Dunai in their program. In 2018 on the “Dunaiska Sich” stage, we have presented 16 bands with their songs including bands from Estonia.
Each participant of the concert has its own style in a wide range of rock music and everyone sets their own performances on stage in live. The team of production management of the festival is making the selection of artists who are involved to the concert program.
An obligatory condition for participation for both Ukrainian and foreign performers is the performance of songs in Ukrainian language (for foreign groups — at least one song). Also, all bands that gets an invitation is proposed to make an author’s cover-version on Ukrainian folk song about the Danai from the collection «Oy u gayu pri Dunaiu (Oh, in the grove at the Danai) », collected and printed by the volunteers of the «Musical Battalion». The best songs about Danai from Rock Artists fall into the same name audio compilations (CD), which are updated annually. Thus, the festival «Dunaiska Sich» not only popularizes modern Ukrainian-language rock music in Pridunavya, but also gives a new life to the song heritage called «Songs about the Danube» that our ancestors left to us.
«Musical Battalion» does not forget the main purpose — raising the morale of the Ukrainian army. That is why the managers of the festival use the third concert day to organize festival in military units of the Ukrainian Army in Bolgrad, Reni, Izmail and Kiliya and other places in the region.

Until the next meeting on the banks of the Danai — in the summer of 2019!

Тут можна подивитися презентацію фестивалю 2017:

Положення про організацію і проведення фестивалю: