В Ізмаїлі четвертий раз відбувся фестиваль «Дунайська Січ»

28 — 30 липня в Ізмаїлі, Одеської області, вже в четвертий раз пройшов рок-фестиваль «Дунайська Січ».

Відомі молодіжні гурти з України, Литви та Білорусії зібралися на берегах Дунаю, щоб показати жителям Придунав’я всю багатогранність української рок-музики. Зокрема, свій гуцул-метал представила гурт «KARNA» (спеціальний гість фестивалю). Шанувальники хард-року змогли насолодитися творчістю гурту «Тінь Сонця», а фанатам етно-року припало до душі творчість гуртів «Гайдамаки» і «TaRuta». Романтичний і проникливий поп-рок представлять на фестивалі учасники гурту «Фіолет», а інтелектуальний лобі-рок представили музиканти гурту «Очеретяний Кіт». Окремою родзинкою фестивалю став виступ вже легендарного харківського співака і волонтера Бориса Севастьянова. Його пісні про військову агресію Російської Федерації на сході України мають величезну аудиторію на каналі YouTube.

Литовські гості фестивалю «Дунайська Січ» легендарний гурт з 25-річною історією «Skyle» — ексклюзивно заспівали в Ізмаїлі кілька пісень українською мовою. А сябри з групи «Vuraj» заїхали в Україну в рамках свого європейського турне з новою програмою адаптованих під сучасне звучання автентичних пісень з Полісся. Також свої виступи дали й інші учасники.

Втім, організатори фестивалю зробили ставку не тільки на виставу на головній сцені. В цьому році відвідувачам фестивалю, окрім музичної програми, організатори запропонували ще безліч цікавих інтерактивів: майстер-класи від народних майстрів, показові виступи бойового гопака від школи з Одеси, виступи кобзарів та лірників на окремому майданчику, парад прапорів, виставки історичного козацької зброї, фотовиставка газети «День» і ще багато цікавого і пізнавального.

Фестиваль вперше проводився в триденному форматі. І вперше на нього приїжджають гості з-за кордону. Починаючи в 2014 році з невеличкого залу в Палаці культури імені Тараса Шевченко в місті Ізмаїл і виступу п’яти гуртів, за три роки силами волонтерів «Музичного Батальйону» і запрошених партнерів фестиваль зміг не тільки протриматися на плаву, а й розширитися до масштабної і впізнаваної події не тільки в місті Ізмаїл, але й для всієї України, а так само отримав в цьому році статус Міжнародного. Посильну допомогу на четвертому році проведення надали міська влада міста, глава адміністрації міста і адміністрація Одеської області. І вперше в цьому році «Дунайська Січ» отримала підтримку на державному рівні від Міністерства Молоді та Спорту. Офіційним перевізником фестивалю стала «Укрзалізниця».

Не забуває «Музичний Батальйон» в Придунав’ї і свого основного призначення — підняття бойового духу українського воїнства. Саме тому третій день «Дунайської Січі» організатори фестивалю залишили для проведення концертів у військових гарнізонах ЗСУ в Болграді, Рені, Ізмаїлі та Кілії.

Організатор — Творча спілка «Музичний батальйон». Скорочена назва — МузБат.

Завантажити

The festival «Danaisk Sich» was held for the fourth time!

July 28-29 in Izmail Odessa region for the fourth time was a rock festival «Danaiska Sich» (Danube-Sich). Popular bands from Ukraine, Lithuania and Belarus made their shows on the banks of the Danube River and showed the residents of Pridunavya (South Bessarabia) all the universality of Ukrainian rock music.

In particular, Hutsul metal was presented by the group «KARNA» from Ivano-Frankivsk (special guest). Fans of hard rock were able to enjoy the performance of the group «Tin Sontsa» («Shadow of the Sun») from Kyiv, and fans of ethno-rock enjoyed the work of the groups «Haydamaki» and «TaRuta» from Kyiv.

Romantic and penetrating pop-rock was presented at the festival by the guys from the group «Фiолет» (Violet), and the musicians of the «Очеретяний Кіт (Сany cat)» group presented intellectual acoustic rock. A special event of the festival was the performance of the already legendary Kharkov singer and volunteer Boris Sevastyanov. His songs about the military aggression of the Russian Federation in the east of Ukraine have a huge audience on the YouTube channel.

The Lithuanian guests of the festival «Danube Sich», the legendary band with a 25-year history — «Skyle», performed several songs in the Ukrainian language. Syabry (friends in Belarusian) from the group «Vuraj» came to Ukraine as part of their European tour with a new program — the authentic songs of Polissya (a well-known region in Belarus) adapted to modern sounding.

In addition, other participants gave their musical performances as well.

However, the organizers of the festival made a concert not only on the main stage — they organized many interesting interactive classes: master classes from folk artists, demonstration performances by Combat Gopak from the school from Odessa, performances by musicians on kobza and lyre, parade of flags, exhibitions of modern and historic Cossack weapons and other interesting cases on diferents places of city streets.

The festival was held for the first time in a three-day format. And for the first time artists came from abroad. Starting from 2014, from the small performance of five groups, for three years by the forces of the Musical Battalion volunteers (MuzBut — short title) the festival could not only remain «afloat», but also expand to a big event in the city of Izmail and become recognizable for the whole of Ukraine. The municipal authorities of the city and the administration of the Odessa region gave some organizational and financial supporting. And for the first time this year, «Danaisk Sich» received the support of Ukrzaliznytska (Ukrainian State Railway) as an official transfer company of the festival.

«Musical Battalion» made the main mission, as usual — some artists performed in military units stationed in Pridunavya of Ukraine — to raise the spirits of Ukrainian soldiers.

Promoter of the Festival — Public Creative Union «Music Battalion».

Download

В Измаиле четвертый раз состоялся фестиваль «Дунайская Сич»

28 — 30 июля в Измаиле, Одесской области, уже в четвертый раз прошёл рок- фестиваль «Дунайская Сечь».

Известны молодежные группы из Украины, Литвы и Белоруссии собрались на берегах Дуная, чтобы показать жителям Придунавья всю многогранность украинской рок-музыки. В частности, с вой гуцул-металл представила группа «KARNA» (специальный гость фестиваля). Поклонники хард-рока смогли насладиться творчеством группы «Тень Солнца», а фанатам этно-рока пришлось по душе творчество групп «Гайдамаки» и «TaRuta». Романтический и проницательный поп-рок представят на фестивили участники группы «Фиолет», а интеллектуальный лобби-рок представили музыканты группы «Камышовый Кот». Отдельной изюминкой фестиваля стало выступление уже легендарного харьковского певца и волонтера Бориса Севастьянова. Его песни о военной агрессии Российской Федерации на востоке Украины имеют огромную аудиторию на канале YouTube.

Литовские гости фестиваля «Дунайская Сич» легендарная группа с 25-летней историей «Skyle» — эксклюзивно спели в Измаиле несколько песен на украинском языке. А сябры из группы «Vuraj» заехали в Украину в рамках своего европейского турне с новой программой адаптированных под современное звучание аутентичных песен из Полесья.

Также свои выступления дали и другие участники фестиваля.

Впрочем, организаторы фестиваля сделали ставку не только на представление на главной сцене. В этом году посетителям фестиваля, кроме музыкальной программы, организаторы предложили еще множество интересных интерактивов: мастер-классы от народных мастеров, показательные выступления боевого гопака от школы из Одессы, выступления кобзарей и лирников на отдельной площадке, парад флагов, выставки исторического казацкого оружия, фотовыставка газеты «День» и еще много интересного и познавательного.

Фестиваль впервые проводился в трехдневном формате. И впервые на него приезжают гости из-за рубежа. Начиная в 2014 году с маленькой сцены и пяти групп, за три года силами волонтеров «Музыкального Батальона» и приглашённых партнёров фестиваль смог не только продержаться на плаву, но и расшириться до масштабного и узнаваяемого события не только в городе Измаил, но и для всей Украины, а так же получил в этом году статус Международного. Посильную помощь на четвёртом году проведения оказали городские власти города, глава администрации города и администрация Одесской области. И впервые в этом году «Дунайская Сич» получила поддержку на государственном уровне от Министерства Молодёжи и Спорта. Официальным перевозчиком фестиваля стала «Укрзализница».

Не забывает «Музыкальный Батальон» в Придунавье и своего основного назначения — поднятие боевого духа украинского воинства. Именно поэтому третий день «Дунайской Сечи» организаторы фестиваля оставили для проведения концертов в военных гарнизонах ВСУ в Болграде, Рени, Измаиле и Килии.

Организатор — Творческое объединение — «Музыкальный батальон». Сокращенное название — МузБат.

Загрузить